Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Toxoplasma IgG (Toxoplasma gondii)

Úsek laboratoře: IAL    
Analytická metoda:

chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA),

analyzátor Liaison, DiaSorin

Jednotka: IU/ml 
Biologický materiál:

sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

srážlivá krev

Odběrový materiál:

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem:

do 20°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření 1 - 2x týdně, dle množství vzorků
  • Výsledky dostupné do 7 - 10 dnů od dodání vzorku do laboratoře

Hodnocení:

< 7,19            negativní

 7,2 - 8,79     hraniční

> 8,8              pozitivní

Referenční meze: 1 den - 110 let:           negativní
Poznámka:
  • Anti-Toxoplasma IgG jsou markerem kontaktu s T. gondii (= celoživotní perzistence mikroba v organismu). Objevují se již v průběhu primoinfekce společně s IgM. Spolehlivě rozlišit primoinfekci od reaktivace (která je u imunokompetentních osob považována většinou za klinicky nevýznamnou či málo významnou) a od falešné reaktivity IgM může stanovení avidity IgG. Nález samotných IgG při absenci IgM je obvykle klinicky nevýznamný, výjimkou je toxoplasmová chorioretinitida u dospělých osob, kde nebývají IgM přítomny. V takovýchto případech může někdy (podobně jako při průkazu reaktivace infekce u imunosuprimovaných pacientů) pomoci stanovení IgA a IgE protilátek. Přítomnost IgG (při absenci IgM) u těhotných  žen lze považovat za protektivní, je-li test proveden v průběhu prvních tří měsíců těhotenství.
  • Výsledek doplňuje slovní hodnocení.

zpět

 
 

velikost písma - A +