Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Teofylin

Úsek laboratoře: IAL  
Analytická metoda: imunoturbidimetrie
Jednotka: mg/l  
Biologický materiál:
  • plazma (Li-heparin)
  • sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

pacient nemá před odběrem požívat kávu, čaj, kolové nápoje atd.

Odběr:

  • nesrážlivá krev (STATIM), srážlivá krev
  • zabránit hemolýze
  • odběr je nutné provést před podáním další dávky
Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s heparinem lithným (zelená zátka)

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 60 minut
                            rutina: v den dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

1 den - 110 let:       8,0 - 20,0

Poznámka:

interferuje hemolýza

zpět

 
 

velikost písma - A +