Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Syfilis (Treponema pallidum) - treponemový test

Úsek laboratoře: IAL    
Analytická metoda:

chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA),

analyzátor Liaison, DiaSorin

Jednotka: výsledek je uváděn jako index pozitivity 
Biologický materiál:
  • sérum
  • plazma (K3EDTA)

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

  • srážlivá krev (preferováno), nesrážlivá krev
Odběrový materiál:

Preferujeme srážlivou krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo separačním gelem (zlatá zátka)

Lze vyšetřit i z nesrážlivé krve: plast s K3EDTA (fialová zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření 1 - 2x týdně, dle množství vzorků
  • Výsledky dostupné do 7- 10 dnů od dodání vzorku do laboratoře

Hodnocení:

< 0,89              negativní

0,90 - 1,09      hraniční

> 1,10              pozitivní

Referenční meze: 1 den - 110 let:           negativní
Poznámka:
  • Kompletní diagnostika syfilis zahrnuje průkaz treponemových protilátek (stanovení celkových IgM/IgG proti rekombinantním proteinům T. pallidum) a netreponemových protilátek (RPR - rychlý plazmatický reaginový test).
  • Vyšetření treponemových protilátek (IgM/IgG) je skríningové vyšetření, ze kterého nelze činit odhad na stadium či aktivitu infekce. Vyšetření je vysoce senzitivní a specifické pro průkaz kontaktu s T. pallidum ve všech stadiích infekce, s vyjímkou primární syfilis (chancre), kdy protilátky nemusí být ještě přítomny a při trvající klinické suspekci je vyšetření třeba zopakovat v odstupu cca 3 - 6 týdnů.
  • Pokud je alespoň jedno z vyšetření na syfilis reaktivní (pozitivní), posílá se oznámení na spádové kožní oddělení a hlášení na hygienickou stanici. Dle dohody též na konfirmaci do referenční laboratoře SZÚ.

zpět

 
 

velikost písma - A +