Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Syfilis (Treponema pallidum) - RPR, netreponemový test

Úsek laboratoře: IAL    
Analytická metoda:

precipitace

Jednotka: -
Biologický materiál:
  • sérum
  • plazma (EDTA)

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

  • srážlivá krev (preferováno), nesrážlivá krev
Odběrový materiál:

Preferujeme srážlivou krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo separačním gelem (zlatá zátka)

Lze vyšetřit i z nesrážlivé krve: plast s K3EDTA (fialová zátka)

Skladování před

transportem:

do 20°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření 1 - 2x týdně, dle množství vzorků
  • Výsledky dostupné do 7 - 10 dnů od dodání vzorku do laboratoře
Hodnocení: negativní / reaktivní

Referenční meze:

1 den - 110 let:      negativní

Poznámka:
  • Kompletní diagnostika syfilis zahrnuje průkaz treponemových protilátek (stanovení celkových IgM/IgG proti rekombinantním proteinům T. pallidum) a netreponemových protilátek (RPR - rychlý plazmatický reaginový test).
  • Netreponemové protilátky jsou markerem aktivity infekce. Pravidelně se (obvykle ve vysokých titrech) vyskytují při sekundární syfilis. při primární syfilis (chancre) nemusí být ještě přítomny a při trvající klinické suspekci je vyšetření třeba zopakovat v odstupu cca 3 - 6 týdnů. Při terciární syfilis je výskyt nepravidelný. Progresivní snížení titru netreponemových protilátek je markerem úspěšnosti antibiotické terapie. Stanovení titru anti-RPR při souběžně pozitivním výsledku treponemového testu může také napomoci k rychlému rozlišení aktivní infekce od latentní či překonané infekce. Netreponemové protilátky jsou poměrně málo specifické a objevují se i při jiných onemocněních a fyziologických stavech.
  • Pokud je alespoň jedno z vyšetření na syfilis reaktivní (pozitivní), posílá se oznámení na spádové kožní oddělení a hlášení na hygienickou stanici. Dle dohody též na konfirmaci do referenční laboratoře SZÚ.

zpět

 
 

velikost písma - A +