Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Sodík (Natrium, Na) (moč)

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda: ISE s ředěním
Jednotka: mmol/24 h  
Biologický materiál:

moč (sbíraná za 24 hodin)

Příprava pacienta

před odběrem:

  • vzorek moči po očistě zevního genitálu
  • sběr moči - viz Laboratorní příručka, Pokyny pro pacienty 

Odběr:

Sbíraná moč - sběr za 24 hodin, do laboratoře dodat pouze

vzorek celkového nasbíraného množství. Dobu sběru (hod) a

celkové nasbírané množství (ml) uvést na žádanku.

Odběrový materiál:

Plast bez úprav, kónické dno - (žlutá nebo modrá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

Sbíranou moč skladovat na chladném a tmavém místě.

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření denně 24 hodin
  • Výsledky dostupné v den dodání vzorku do laboratoře 

Referenční meze:

1 den - 1 měsíc:          5,0 - 25,0

1 měsíc - 1 rok:           15,0 - 40,0

1 rok - 15 let:                20,0 - 60,0

15 - 60 let:                    80,0 - 150,0

60 - 110 let:                 120,0 - 220,0

zpět

 
 

velikost písma - A +