Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Retikulocyty

Úsek laboratoře: HTO
Analytická metoda:
  • optická metoda (automatický hematologický analyzátor)
  • mikroskopie
Jednotka:

arb. j. (početní podíl retikulocytů na 1000 erytrocytů)

Biologický materiál:

plazma (EDTA)

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

  • nesrážlivá krev
  • zachovat poměr mezi krví a protisrážlivým činidlem
  • do laboratoře dodat do 2 hodin od odběru
Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s K3EDTA (fialová zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25 °C

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 120 minut
                            rutina: v den dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

0 - 1 den:                   0,020 - 0,080

2 dny - 1 měsíc:        0,000 - 0,005

1 - 3 měsíce:             0,005 - 0,040

3 měsíce - 12 let:     0,004 - 0,018

12 - 110 let:               0,005 - 0,020

Poznámka:

Lze doordinovat 5 hodin od odběru.

zpět

 
 

velikost písma - A +