Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Osmolalita (sérum, plazma)

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda: kryometrie
Jednotka: mmol/kg  
Biologický materiál:
  • plazma (Li-heparin)
  • sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná, odběr vhodný ráno nalačno

Odběr:

  • nesrážlivá krev (STATIM), srážlivá krev
Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s heparinem lithným (zelená zátka)

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 60 minut
                            rutina: do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

1 den - 60 let:        275,0 - 295,0

60 let - 110 let:      280,0 - 300,0

Zdroj referenčních mezí: T. Zima, Laboratoní diagnostika, 2. vydání, Galén, Praha 2009 
Poznámka:

lze doordinovat do 4 hodin od odběru

Při požadavku na stanovení hladin s_Na, s_Urea, s_Glu je automaticky generován výpočet osmolality:

Osmolalita (vyp.) = 2 x s_Na + s_Glu + s_Urea

zpět

 
 

velikost písma - A +