Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Osmolalita (moč)

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda: kryometrie
Jednotka: mmol/kg  
Biologický materiál:

moč (jednorázová)

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

jednorázová moč - nejlépe vzorek první ranní moči

Odběrový materiál:

Plast bez úprav, kónické dno - (žlutá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

při 2 - 8°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 60 minut
                            rutina: v den dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

1 den - 6 týdnů:    50,0 - 550,0

6 týdnů - 1 rok:     50,0 - 1160,0

1 rok - 18 let:        50,0 - 1100,0

18 - 30 let:            50,0 - 1028,0

30 - 40 let:            50,0 - 970,0

40 - 50 let:            50,0 - 912,0

50 - 60 let:            50,0 - 854,0

60 - 110 let:          50,0 - 796,0

Poznámka: Nelze doordinovat!

zpět

 
 

velikost písma - A +