Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Orální glukózový toleranční test (OGTT)

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda: elektrochemicky (GOD-PAP)
Jednotka: mmol/l  
Biologický materiál:

plazma (K-oxalát+NaF)

Provedení testu:

Pokyny pro provedení testu

Pokyny pro pacienty - viz Laboratorní příručka, Pokyny pro pacienty

Odběr:

nesrážlivá krev

Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s NaF + K-oxalát (šedá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

Materiál doručit do laboratoře co nejdříve, skladovat při 15 - 25°C, chránit před extrémními teplotami a světlem.

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření denně 24 hodin
  • Výsledky dostupné v den dodání vzorků do laboratoře

Hodnocení:

Hodnocení testu
Zdroj referenčních mezí: Doporučení ČSKB ČLS JEP a ČDS ČLS JEP
Poznámka:
 
  • podání roztoku glukózy provádí žádající oddělení
  • zkumavky s odebranou žilní krví řádně označit identifikací pacienta a pořadím odběru.  

zpět

 
 

velikost písma - A +