Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Okultní krvácení

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda: kvalitativní průkaz
Jednotka: -  
Biologický materiál stolice  

Příprava pacienta

před odběrem:

3 dny před odběrem strava s dostatkem vlákniny a vyloučení či omezení příjmu některých potravin či léků - viz Laboratorní příručka, Pokyny pro pacienty

Odběr:

dle příslušné diagnostické soupravy
Odběrový materiál:

komerčně dodávaná diagnostická souprava na vyšetření okultního krvácení ve stolici

Skladování před

transportem/stabilita:

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření denně 24 hodin
  • Výsledky dostupné do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře

Hodnocení:

negativní / pozitivní

Referenční meze: 1 den - 110 let:    negativní
Zdroj referenčních mezí:  T. Zima, Laboratoní diagnostika, 2. vydání, Galén, Praha 2009
Poznámka:

vyšetření není možné provést během krvácení z hemeroidů, menstruace a při průjmu

zpět

 
 

velikost písma - A +