Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Mozkomíšní mok (likvor) - základní biochemické vyšetření

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda:

viz vyšetření glukózy, chloridů v séru, laktátu v plazmě a bílkoviny v moči

vyšetření zahrnuje stanovení glukózy, bílkoviny, laktátu, chloridů a Pandy

Jednotka: viz Referenční meze
Biologický materiál likvor

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

 

Odběr:

lumbální punkce, 3 - 5 ml na kompletní vyšetření  
Odběrový materiál:

plast bez úprav (červená zátka) nebo sterilní zkumavka

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

likvor by měl být ihned po odběru dodán do laboratoře,

event. krátkodobé skladování při 2 - 8°C

Časová dostupnost

vyšetření:

STATIM i rutina 24 hodin denně

Referenční meze:

Glukóza (mmol/l):

1 den - 6 týdnů:                1,6 - 4,8

6 týdnů - 110 let.              2,5 - 4,0

 

Bílkovina (g/l):

1 den - 1 týden:                0,15 - 1,25

1 týden - 1 měsíc:            0,15 - 1,14

1 - 6 měsíců:                    0,15 - 0,64

6 měsíců  - 1 rok:             0,15 - 0,50

1 rok - 15 let:                     0,15 - 0,40

15 - 60 let:                         0,15 - 0,45

60 - 110 let:                       0,20 - 0,60

 

Laktát (mmol/l):

1 den - 110 let:                 1,2 - 2,1

 

Chloridy (mmol/l):

1 den - 110 let:                 120 - 130

 

Pandy:

1 dne - 110 let:    negativní / slovní hodnocení míry opalescence nebo zákalu

Poznámka:

Stanovení ruší příměs krve.

Současně doporučujeme stanovení analytů v séru nebo v plazmě (laktát).

zpět

 
 

velikost písma - A +