Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Mozkomíšní mok (likvor) - cytologie

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda:
  • mikroskopie ve Fuchs-Rosenthalově komůrce
  • cytosedimantační metoda (zhotovení preparátu)
Jednotka: počet elementů/3 μl
Biologický materiál likvor

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

 

Odběr:

lumbální punkce
Odběrový materiál:

plast bez úprav (červená zátka) nebo sterilní zkumavka

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

likvor by měl být ihned po odběru dodán do laboratoře (viz Poznámka),

event. krátkodobé skladování při 2 - 8°C

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 60 minut
                            rutina: v den dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

1 den - 110 let:   erytrocyty    0

                              elementy    0 - 10

Poznámka:

Preparát se v případě žádosti ošetřujícího lékaře zasílá na 2. čtení do laboratoře Topelex s.r.o. společně se svozem Synlabu, tj. v 11.15 hod.

Doba nutná pro zhotovení preparátu cytosedimentační technikou je 2 hodiny. Likvor musí být do laboratoře doručen najpozději v 8.45 hod.

V laboratoři lze současně zpracovat pouze 2 vzorky.

Prosíme klinická pracoviště o včasné dodání materiálu do laboratoře.

zpět

 
 

velikost písma - A +