Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Močový sediment (erytrocyty) ve fázovém kontrastu

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda:

mikroskopie

Jednotka:
Biologický materiál:

moč

Příprava pacienta

před odběrem:

  • vzorek moči po očistě zevního genitálu
  • návod na odběr - viz Laboratorní příručka, Pokyny pro pacienty 

Odběr:

jednorázová moč

Odběrový materiál:

Plast bez úprav, kónické dno - (žlutá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25 °C

materiál dodat do laboratoře IHNED po odběru, stabilita dysmorfních ery je 20 minut

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

Vyšetření je nutno předem dohodnout v laboratoři!

Výsledky dostupné do 2 hodin od dodání materiálu do laboratoře

Referenční meze:

Udává se počet dysmorfních erytrocytů na 100 buněk.

 

10 den - 110 let: 0 - 20                                              hematurie neglomerulárního původu

                              21 - 60                                            diagnosticky nejasný typ hematurie

                              61 - 100                                          hematurie glomerulárního původu

                              více než 5 akantocytů

                              přítomnost erytrocytárních válců

Poznámka: Z důvodu rychlého rozpadu elementů je vyšetření nutné provést do 20ti minut od odběru.

zpět

 
 

velikost písma - A +