Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Močový sediment dle Hamburgera

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda:

mikroskopie

Jednotka: počet elementů/min
Biologický materiál:

moč (sbíraná za 3 hodiny)

Příprava pacienta

před odběrem:

  • vzorek moči po očistě zevního genitálu
  • návod na odběr - viz Laboratorní příručka, Pokyny pro pacienty 

Odběr:

Sbíraná moč - sběr za 3 hodiny, do laboratoře dodat pouze vzorek celkového nasbíraného množství. Dobu sběru (hod) a celkové nasbírané množství (ml) uvést na žádanku.

Odběrový materiál:

Plast bez úprav, kónické dno - (žlutá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

2 - 8 °C při skladování, transport lze při 15 - 25 °C

Sbíranou moč skladovat na chladném a tmavém místě.

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku: 

  • Vyšetření denně 24 hodin
  • Výsledky dostupné do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

0 - 110 let:        erytrocyty            do 2000

                           leukocyty            do 4000

                           hyalinní válce    do 60

                           ostatní válce      0

zpět

 
 

velikost písma - A +