Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Močovina (urea) (moč)

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda: fotometrie (UV enzymová metoda, GMD)
Jednotka: mmol/24 h  
Biologický materiál:

moč (sbíraná za 24 hodin)

Příprava pacienta

před odběrem:

  • vzorek moči po očistě zevního genitálu
  • sběr moči - viz Laboratorní příručka, Pokyny pro pacienty 

Odběr:

Sbíraná moč - sběr za 24 hodin, do laboratoře dodat pouze

vzorek celkového nasbíraného množství. Dobu sběru (hod) a

celkové nasbírané množství (ml) uvést na žádanku.

Odběrový materiál:

Plast bez úprav, kónické dno - (žlutá nebo modrá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

2 - 8 °C při skladování, 15 - 25 °C při transportu

Sbíranou moč skladovat na chladném a tmavém místě.

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření:

Denně, výsledky dostupné do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře 

Referenční meze:

1 den - 1 týden:           2,5 - 3,3

1 - 6 týdnů:                  10,0 - 17,0

6 týdnů - 1 rok:            10,0 - 67,0

1 rok - 15 let:               50,0 - 333,0

15 - 110 let:                 167,0 - 583,0

Zdroj referenčních mezí: T. Zima, Laboratoní diagnostika, 2. vydání, Galén, Praha 2009 
Poznámka: při sběru je nutné zabránit bakteriální kontaminaci a kontaminaci amoniakem

zpět

 
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídila Masarykova městská nemocnice v Jilemnici v roce 2011 tyto webové stránky.