Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Moč - mikroskopické vyšetření sedimentu

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda:

mikroskopie

Jednotka: arb. j. 
Biologický materiál:

moč

Příprava pacienta

před odběrem:

  • vzorek moči po očistě zevního genitálu
  • návod na odběr - viz Laboratorní příručka, Pokyny pro pacienty 

Odběr:

první ranní moč

Odběrový materiál:

Plast bez úprav, kónické dno - (žlutá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25 °C

do laboratoře dodat do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika:

erytrocyty

leukocyty

epitelie

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 60 minut
                            rutina: do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

Element/struktura                       Ref. meze    

Erytrocyty                                         0 - 4

Leukocyty                                        0 - 4

Epitelie dlaždicové                        1 - 4

           přechodného epitelu         0

           tubulární                               0

Válce hylalinní                                ojediněle i v normální zahuštěné moči

        granulované                           0

        erytrocytární                            0

        leukocytární                            0

        voskové                                   0

Bakterie                                           0

Kvasinky                                          0

Trichomonas vaginalis                0

Spermie                                          0 - při záchytu může bílkovina pocházet ze spermatické tekutiny

Krystaly

Kyselina močová

(uráty, urátová drť)                         v kyselých močích

Fosfáty

(fosfátová drť. tripelfosfáty)          v zásaditých močích

Oxaláty

Poznámka:

Provádí se vyšetření ze sedimentu centrifugované moči, Hodnotí se počet elementů na zorné pole.

U dětských pacientů lze vyšetřit tzv. nativ - vyšetření z nativního (necentrifugovaného) vzorku. Hodnotí se počet elementů na 1 μl.

zpět

 
 

velikost písma - A +