Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Moč - chemické vyšetření

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda:

reflektanční fotometrie

kvalitativní analýza, která slouží k průkazu a semikvantitativnímu hodnocení parametrů v moči

Jednotka: arb. j. 
Biologický materiál:

moč

Příprava pacienta

před odběrem:

  • vzorek moči po očistě zevního genitálu
  • návod na odběr - viz Laboratorní příručka, Pokyny pro pacienty 

Odběr:

první ranní moč

Odběrový materiál:

Plast bez úprav, kónické dno - (žlutá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25 °C

do laboratoře dodat do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 60 minut
                            rutina: do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře 

Referenční meze:

Analyt               Ref. meze              Interference

pH                     4,5 - 5,5

Bílkovina           0 (negativní)          Falešná pozitivita: léčba salicyláty a penicilinem ve                                                                                       vysokých dávkách, dehydratace, pH nad 8

                                                            Mikroalbuminurie není detekována

                                                            Falešná negativita: tubulární proteinurie, paraproteinurie.

                                                            Pro konfirmaci je každá moč vyšetřena i kys.                                                                                                   sulfosalicylovou.

Glukóza             0 (negativní)          pozitivně reagují i jiné redukující látky, jako jsou kyselina                                                                             močová, askorbová, glukuronová nebo penicilin či                                                                                       tetracyklin

Aceton               0 (negativní)

Urobilinogen    0 (negativní)           Falešně negativní u starších močí

Bilirubin             0 (negativní)           Falešně negativní u starších močí

Krev                    0 (negativní)           Pozitivní reakce v přítomnosti hemoglobinu nebo myoglobinu

                                                             Falešně negativní v přítomnosti vysokého množství kys.                                                                              askorbové

zpět

 
 

velikost písma - A +