Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Laktátdehydrogenáza (LD) (sérum, plazma)

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda: fotometrie (dle IFCC)
Jednotka: μkat/l  
Biologický materiál:
  • plazma (Li-heparin)
  • sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

  • odběr vhodný ráno nalačno
  • fyzická zátěž před odběrem není vhodná

Odběr:

  • nesrážlivá krev (STATIM), srážlivá krev
  • zabránit hemolýze
Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s heparinem lithným (zelená zátka)

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25 °C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 60 minut
                            rutina: do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

1 den - 3 týdny:                3,75 - 10,00

3 týdny - 15 let:                2,00 - 5,00

15 - 110 let:          M         2,25 - 3,75

15 - 110 let:          Ž          2,25 - 3,55

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták výrobce reagencie
Poznámka:

interferuje hemolýza

zpět

 
 

velikost písma - A +