Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Krevní obraz

Úsek laboratoře: HTO   Akreditováno
Analytická metoda:

impedanční a optická metoda, výpočet, distribunční analýza (automatický hematologický analyzátor)

 

Jednotka:

viz Referenční meze

Biologický materiál:

plazma (K3EDTA)

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná, odběr vhodný ráno nalačno

Odběr:

  • nesrážlivá krev
  • zachovat poměr mezi krví a protisrážlivým činidlem
Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s K3EDTA (fialová zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

Stabilita vzorku: 15 - 25°C

viz Doporučení ČHS ČLS JEP, 2012

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 120 minut
                            rutina: 8 hodin

Referenční meze:

viz TABULKA

Zdroj referenčních mezí:

Doporučení ČHS ČLS JEP, 2015

Hrodek O., Vavřinec J., Pediatrie, Galén, 2002

Poznámka: 

Lze doordinovat do 4 hodin od odběru!

Před vyšetřením je nutné vzorek vytemperovat na laboratorní teplotu a dobře promíchat.

zpět

 
 

velikost písma - A +