Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Kreatinkináza, izoenzym MB (CK-MB mass)

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda:

chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA),

analyzátor DxI Beckman Coulter

Jednotka: μg/l  
Biologický materiál:
  • plazma (Li-heparin)
  • sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

  • odběr vhodný ráno nalačno
  • fyzická zátěž před odběrem není vhodná

Odběr:

  • nesrážlivá krev (STATIM), srážlivá krev
  • zabránit hemolýze
Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s heparinem lithným (zelená zátka)

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25 °C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 60 minut
                            rutina: do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

1 den - 110 let:      0,60 - 6,30

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták výrobce reagencie
Poznámka:
  • interferuje hemolýza
  • výrazně zvýšené hodnoty mohou být při odběru po chirurgických výkonech nebo opakovaných intramuskulárních injekcích

zpět

 
 

velikost písma - A +