Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Kreatinkináza (CK)

Úsek laboratoře: OKB      Akreditováno
Analytická metoda: fotometrie (IFCC)
Jednotka: μkat/l  
Biologický materiál:
  • plazma (Li-heparin)
  • sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

  • odběr vhodný ráno nalačno
  • fyzická zátěž před odběrem není vhodná

Odběr:

  • nesrážlivá krev (STATIM), srážlivá krev
  • zabránit hemolýze
Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s heparinem lithným (zelená zátka)

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 60 minut
                            rutina: do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

1 den - 6 týdnů:            1,26 - 6,66

6 týdnů - 1 rok:             0,17 - 2,44

1 rok - 15 let:                0,20 - 2,27

15 - 30 let:          M       0,20 - 3,80

15 - 30 let:          Ž        0,20 - 2,50

30 - 60 let:          M       0,20 - 4,30

30 - 60 let:          Ž        0,20 - 2,90

60 - 110 let:        M       0,20 - 2,60

60 - 110 let:        Ž        0,20 - 1,90

Zdroj referenčních mezí: T. Zima, Laboratorní diagnostika, 2. vydání, Galén, Praha 2009
Poznámka:
  • interferuje hemolýza
  • výrazně zvýšené hodnoty mohou být při odběru po chirurgických výkonech nebo opakovaných intramuskulárních injekcích

zpět

 
 

velikost písma - A +