Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Kreatinin (moč)

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda: fotometricky (Jaffé)
Jednotka: mmol/l, mmol/24 h  
Biologický materiál:
  • moč (jednorázová)
  • moč (sbíraná za 24 hodin)

Příprava pacienta

před odběrem:

  • vzorek moči po očistě zevního genitálu
  • sběr moči - viz Laboratorní příručka, Pokyny pro pacienty 

Odběr:

  • Jednorázová moč - nejlépe vzorek první ranní moči
  • Sbíraná moč - sběr za 24 hodin, do laboratoře dodat pouze

      vzorek celkového nasbíraného množství. Dobu sběru (hod) a

      celkové nasbírané množství (ml) uvést na žádanku.

Před sběrem moči je nevhodná větší fyzická zátěž a dieta s vyšším

obsahem živočišných bílkovin.

Odběrový materiál:

Plast bez úprav, kónické dno - (žlutá nebo modrá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

Vzorek jednorázové moči má být dodán do laboratoře do 2

hodin od odběru.

Sbíranou moč skladovat na chladném a tmavém místě.

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření denně 24 hodin
  • Výsledky dostupné do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře 

Referenční meze:

Jednorázová moč:

1 den - 1 rok:               1,2 - 4,4

1 rok - 110 let:    M      3,5 - 24,6

1 rok - 110 let:    Ž       2,6 - 20,0

 

Sbíraná moč/24 hodin:

1 den - 6 týdnů:            1,2 - 4,4

6 týdnů - 1 rok:             5,5 - 11,5

1 rok - 15 let:                6,0 - 16,0

15 - 110 let:         M      8,8 - 17,6

15 - 110 let:         Ž       7,0 - 15,8

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták výrobce reagencie
Poznámka:

Z kreatininurie lze odhadnout správnost sběru moče, pro ženy se uvádí

dolní hranice 7,0 mmol/24 h, pro muže 9,0 mmol/24 h.

zpět

 
 

velikost písma - A +