Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Imunoglobulin M (IgM)

Úsek laboratoře:

OKB    
Analytická metoda: imunoturbidimetrie
Jednotka:

g/l

Biologický materiál:

sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná, odběr vhodný ráno nalačno

Odběr:

Srážlivá krev

Odběrový materiál:

Srážlivá krev: plast bez úpravy, plast s akcelerátorem (červená zátka)

nebo s akcelerátorem srážení (zlatá zátka) 

Skladování před

transportem/stabilita:

do 20°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření denně 24 hodin
  • Výsledky dostupné do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře
 Referenční meze:

1 den – 1 měsíc:            0,13 - 0,40

1 - 3 měsíce:                   0,13 - 0,93

3 měsíce - 1 rok:            0,30 - 1,33

1 - 3 roky:                         0,40 - 1,70

3 - 9 let:                            0,53 - 2,40

9 - 13 let:                          0,50 - 2,30

13 - 110 let:                     0,40 - 2,50

Zdroj referenčních mezí:

T. Zima, Laboratoní diagnostika, 2. vydání, Galén, Praha 2009

příbalový leták výrobce reagencie

zpět

 
 

velikost písma - A +