Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Imunoglobulin G (IgG)

Úsek laboratoře:

OKB    
Analytická metoda: imunoturbidimetrie
Jednotka:

g/l

Biologický materiál:

sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná, odběr vhodný ráno nalačno

Odběr:

Srážlivá krev

Odběrový materiál:

Srážlivá krev: plast bez úpravy, plast s akcelerátorem (červená zátka)

nebo s akcelerátorem srážení (zlatá zátka) 

Skladování před

transportem/stabilita:

do 20°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření denně 24 hodin
  • Výsledky dostupné do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře
 Referenční meze:

1 den – 1 měsíc:             7,5 - 15,0

1 měsíc - 4 měsíce:        2,7 - 7,8

4 - 6 měsíců:                    1,9 - 9,2

6 měsíců - 1 rok:             3,5 - 10,5

1 -3 roky:                           5,6 - 10,5

3 - 5 let:                             6,0 - 12,0

5 - 13 let:                           8,0 - 12,5

13 - 60 let:                         8,0 - 14,0

60 - 110 let:                       7,5 - 15,5

Zdroj referenčních mezí:

T. Zima, Laboratoní diagnostika, 2. vydání, Galén, Praha 2009

příbalový leták výrobce reagencie

zpět

 
 

velikost písma - A +