Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Imunoglobulin A (IgA)

Úsek laboratoře:

OKB    
Analytická metoda: imunoturbidimetrie
Jednotka:

g/l

Biologický materiál:

sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná, odběr vhodný ráno nalačno

Odběr:

Srážlivá krev

Odběrový materiál:

Srážlivá krev: plast bez úpravy, plast s akcelerátorem (červená zátka)

nebo s akcelerátorem srážení (zlatá zátka) 

Skladování před

transportem/stabilita:

do 20°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření denně 24 hodin
  • Výsledky dostupné do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře
 Referenční meze:

1 den – 3 měsíce:          0,10 - 0,80

3 - 6 měsíců:                   0,20 - 0,80

6 měsíců - 1 rok:            0,30 - 1,00

1 - 2 roky:                         0,30 - 1,20

2 - 5 let:                            0,60 - 2,30

5 - 10 let:                          0,70 - 3,80

10 - 110 let:                     0,80 - 4,40

Zdroj referenčních mezí:

T. Zima, Laboratoní diagnostika, 2. vydání, Galén, Praha 2009

příbalový leták výrobce reagencie

zpět

 
 

velikost písma - A +