Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

HBsAg

Úsek laboratoře: IAL    
Analytická metoda:

chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA),

analyzátor DxI Beckman Coulter

Jednotka: výsledek uváděn jako index pozitivity 
Biologický materiál:

sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

srážlivá krev

Odběrový materiál:

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření denně 24 hodin
  • Výsledky dostupné v den dodání vzorku do laboratoře

Hodnocení:

negativní / hraniční / reaktivní

Referenční meze: 1 den - 110 let:        negativní
Poznámka:
  • HBsAg je základním marker infekce virem hepatitidy B. V průběhu infekce se obvykle objevuje ze všech sérologických markerů nejdříve a přetrvává potud, pokud se virus nalézá v organismu. Vymizení HBsAg, provázené sérokonverzí k anti-HBs, ukazuje na ukončení infekce, u části pacientů však virus v organismu může perzistovat i při negativitě HBsAg. Na to by se mělo myslet mj. v případě, že u pacienta nastane imunosuprese (riziko reaktivace, někdy pod obrazem fulminantní infekce).
  • Vzorky s výsledkem reaktivním (pozitivním) a hraničním se odesílají na konfirmaci do referenční laboratoře SZÚ. Na konfirmační vyšetření je třeba minimálně 0,5 ml séra (ideálně 0,75 - 1,0 ml).
  • Podléhá hlášení na hygienickou stanici.

zpět

 
 

velikost písma - A +