Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

HBeAg

Úsek laboratoře: IAL    
Analytická metoda:

chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA),

analyzátor Liaison, DiaSorin

Jednotka: výsledek uváděn jako index pozitivity 
Biologický materiál:

sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

srážlivá krev

Odběrový materiál:

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem:

do 20°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření 1 - 2x týdně, dle množství vzorků
  • Výsledky dostupné 7 - 10 dní od dodání vzorku do laboratoře

Hodnocení:

negativní / hraniční / pozitivní

Referenční meze: 1 den - 110 let:        negativní
Poznámka: Marker aktivní infekce. Je známkou replikace viru a bývá přítomen jak v akutní, tak v chronické fázi infekce. Vymizení HBeAg při přetrvávající pozitivitě HBsAg je známkou ukončení aktivní infekce při pokračujícím nosičství viru. U určitého procenta pacientů však může dojít v důsledku mutace HBe k vymizení HBe a k sérokonverzi k anti-HBe při pokračující aktivní infekci (prokáže se přítomnost virové DNA v krvi).

zpět

 
 

velikost písma - A +