Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Haptoglobin

Úsek laboratoře: OKB
Analytická metoda:

imunoturbidimetrie

Jednotka: g/l
Biologický materiál:

sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

bez speciální přípravy

Odběr:

  • srážlivá krev
  • zabránit hemolýze
Odběrový materiál:

plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

do 20 °C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření denně 24 hodin
  • Výsledky dostupné do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře.
Referenční meze:

1 den - 6 týdnů:     0,05 - 0,48

6 týdnů - 15 let:     0,36 - 1,95

15 - 110 let:           0,35 - 1,80

Zdroj referenčních mezí:

T. Zima, Laboratoní diagnostika, 2. vydání, Galén, Praha 2009

příbalový leták výrobce reagencie

Poznámka:
  • Ruší hemolýza
  • Nepoužívat plazmu! 

zpět

 
 

velikost písma - A +