Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Glutamyltransferáza (GMT, GGT)

Úsek laboratoře: OKB    Akreditováno
Analytická metoda: fotometrie (IFCC)
Jednotka: μkat/l  
Biologický materiál:
  • plazma (Li-heparin)
  • sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná, odběr vhodný ráno nalačno

Odběr:

  • nesrážlivá krev (STATIM), srážlivá krev
  • zabránit hemolýze
Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s heparinem lithným (zelená zátka)

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

do 20°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 60 minut
                            rutina: do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

1 den - 6 týdnů:    0,37 - 1,40

6 týdnů - 1 rok:     0,10 - 1,04

1 rok - 15 let:        0,10 - 0,39

15 - 110 let:   M    0,14 - 0,84

15 - 110 let:   Ž     0,14- 0,68

Zdroj referenčních mezí:

T. Zima, Laboratorní diagnostika, 2. vydání, Galén, Praha 2009

Příbalový leták výrobce reagencie.

Poznámka: interferuje hemolýza

zpět

 
 

velikost písma - A +