Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Glukóza (sérum, plazma)

Úsek laboratoře: OKB    Akreditováno
Analytická metoda: elektrochemicky (GOD-PAP)
Jednotka: mmol/l  
Biologický materiál:
 • plazma (EDTA+NaF, K-oxalát+NaF, Li-heparin)
 • sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

 • dle účelu použití
 • OGTT - viz Laboratorní příručka, Pokyny pro pacienty

Odběr:

dle účelu použití:

 • nesrážlivá krev - STATIM, OGTT, glykemie
 • srážlivá krev - odběr spolu s jonými analyty
Odběrový materiál:
 • Odběr spolu s jinými analyty:

Nesrážlivá krev: plast s heparinem lithným (zelená zátka)

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

 • Glykemie - kapilární krev:

Nesrážlivá krev: špička (Eppendorf) s Na2EDTA + NaF

 • Glykemie - venózní krev, OGTT:

Nesrážlivá krev: plast s NaF + K-oxalát (šedá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

Při použití zkumavek bez antiglykolytických přísad je delší skladování nevhodné!  -

viz Poznámka.

Materiál doručit do laboratoře co nejdříve (max. do 2 hodin od odběru), skladovat

do 20 °C, chránit před extrémními teplotami a světlem.

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

 • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
 • Výsledek STATIM: 60 minut

                            rutina: do 8 hodin od dodání materiálu do laboratoře

 • Výsledek glykemie - kapilární krev: 30 minut

Referenční meze:

1 den - 6 týdnů:          1,7 - 4,2

6 týdnů - 15 let:          3,3 - 5,4

15 - 110 let:                3,7 - 5,6

Zdroj referenčních mezí:

Doporučení ČSKB

T. Zima, Laboratorní diagnostika, 2. vydání, Galén, Praha 2009

Poznámka:

Nelze doordinovat!

Při použití antiglykolytických přísad lze doordinovat v den odběru!

Při odběru bez použití antiglykolytických přísad pokles hladiny cca o 5 - 7% za 1 hodinu.

Stabilita v plné krvi je 2 hodiny, vzhledem ke glykolýze je nutné oddělit sérum (plazmu) do

120 minut od odběru (neplatí při použití antiglykolitických přísad).

Pro diagnostiku DM je doporučena pouze žilní krev.

Pozor - NaF je jedovatý!!

zpět

 
 

velikost písma - A +