Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Gentamicin

Úsek laboratoře: IAL    
Analytická metoda: imunoturbidimetrie
Jednotka: mg/l  
Biologický materiál:
  • plazma (Li-heparin)
  • sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

nesrážlivá krev (STATIM), srážlivá krev

Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s heparinem lithným (zelená zátka)

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

do 20°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsedek STATIM: 60 minut
                           rutina: za 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

                                   Hladina léku      Terapeut. hladina       Toxická hladina

1 den - 110 let:          vrchol*                 5 - 10                            více než 10 - 12

                                     průměr*              méně než 1 - 4            více nez 2 - 4

 

* dle závažnosti infekce

Zdroj referenčních mezí:

T. Zima, Laboratoní diagnostika, 2. vydání, Galén, Praha 2009

příbalový leták výrobce reagencie

Poznámka:

Lze doordinovat do 48 hodin od odběru. 

zpět

 
 

velikost písma - A +