Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Fosfor, fosfáty anorg. (P) (sérum, plazma)

Úsek laboratoře: OKB    Akreditováno
Analytická metoda: fotometrie (UV - molybdátová metoda)
Jednotka: mmol/l  
Biologický materiál:
  • plazma (Li-heparin)
  • sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná, odběr vhodný ráno nalačno

Odběr:

nesrážlivá krev (STATIM), srážlivá krev

Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s heparinem lithným (zelená zátka)

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 4 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 60 minut
                            rutina: za 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

1 den - 6 týdnů:         1,36 - 2,58

6 týdnů - 1 rok:          1,30 - 2,25

1 rok - 15 let:             1,10 - 1,90

15 - 60 let:                  0,80 - 1,60

60 - 110 let:                0,60 - 1,40

Zdroj referenčních mezí: T. Zima, Laboratorní diagnostika, 2. vydání, Galén, Praha 2009

zpět

 
 

velikost písma - A +