Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Folát (kyselina listová)

Úsek laboratoře:

OKB    
Analytická metoda:

chemiluminiscenční imunoalalýza (CLIA)

analyzátor DxI Beckman Coulter

Jednotka:       μg/l
Biologický materiál:

sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

  • srážlivá krev
  • zabránit hemolýze
Odběrový materiál:

Srážlivá krev: plast bez úpravy, plast s akcelerátorem (červená zátka)

nebo s akcelerátorem srážení (zlatá zátka) 

Skladování před

transportem/stabilita:

  • materiál ihned doručit do laboratoře, stabilní 30 minut při 15 - 25°
viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření denně
  • Výsledky dostupné za 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře
Referenční meze:

1 den - 110 let:      4,0 - 16,0

Zdroj referenčních mezí: T. Zima, Laboratoní diagnostika, 2. vydání, Galén, Praha 2009
Poznámka:

Nelze doordinovat!

Stabilita v séru 6 hodin za podmínky skladování při 2 - 8°C.

Hemolýza zvyšuje výsledky.

zpět

 
 

velikost písma - A +