Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Fibrinogen

Úsek laboratoře: HTO
Analytická metoda: koagulace (dle Clausse)
Jednotka:

g/l

Biologický materiál:

plazma (Na-citrát)

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná, odběr vhodný ráno nalačno

Odběr:

  • nesrážlivá krev
  • zachovat poměr mezi krví a protisrážlivým činidlem
Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s Na-citrátem (modrá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být zpracován do 4 hodin od odběru

viz Doporučení ČHS ČLS JEP, 2012

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 120 minut
                            rutina: v den dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

0 - 1 rok:          1,50 - 3,40

1 rok - 6 let:     1,70 - 4,00

6 - 11 let:         1,55 - 4,00

11 - 16 let:       1,55 - 4,50

16 - 18 let:       1,60 - 4,20

18 - 110 let:     1,80 - 4,20

Zdroj referenčních mezí: Doporučení ČHS ČLS JEP, 2013
Poznámka: Lze doordinovat 6 hodin od odběru

zpět

 
 

velikost písma - A +