Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Ferritin

Úsek laboratoře:

OKB    
Analytická metoda:

chemiluminiscenční imunoalalýza (CLIA)

analyzátor DxI Beckman Coulter

Jednotka:       μg/l
Biologický materiál:

sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

srážlivá krev

Odběrový materiál:

Srážlivá krev: plast bez úpravy, plast s akcelerátorem (červená zátka)

nebo s akcelerátorem srážení (zlatá zátka) 

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 4 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření denně
  • Výsledky dostupné do 8 hodin od dodání materiálu do laboratoře
Referenční meze:

1 den - 2 týdny:                       90 - 630

2 týdny - 2 měsíce:                100 - 400

2 měsíce - 15 let:                  25 - 200

15 - 110 let:            M             30 - 400

                                  Ž             20 - 400

Ženy - premenopauza:         20 - 150

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták výrobce reagencie

zpět

 
 

velikost písma - A +