Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Etanol - orientační výpočet

Úsek laboratoře: OKB
Analytická metoda:

výpočet

Etanol (‰) = osmol gap/23,3

osmol gap = osmol (měřená) - osmol (vyp)

osmol (vyp) = 2 x Na + glu + urea

Jednotka:
Biologický materiál:

-

Příprava pacienta

před odběrem:

bez speciální přípravy

Odběr:

viz poznámka

Odběrový materiál:

-

Skladování před

transportem:

-

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 60 minut
                            rutina: do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře
Referenční meze: 1 den - 110 let    toxická hladina: nad 1‰
Poznámka:

K výpočtu je nutné stanovení osmolality, natria, urey a glukózy

v séru nebo plazmě.

Jedná se o orientační výpočet.

Předpokládá se, že v plazmě (séru) nejsou přítomny další

osmoticky aktivní látky.

zpět

 
 

velikost písma - A +