Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Etanol gelifikační test

Úsek laboratoře: HTO
Analytická metoda: koagulace
Jednotka:

-

Biologický materiál:

plazma (Na-citrát)

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná, odběr vhodný ráno nalačno

Odběr:

  • nesrážlivá krev
  • zachovat poměr mezi krví a protisrážlivým činidlem
Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s Na-citrátem (modrá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být zpracován do 2 hodin od odběru

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 120 minut
                            rutina: 8 hodin
Hodnocení: negativní / pozitivní

Referenční meze:

1 den - 110 let:      negativní

Poznámka:

Nelze doordinovat!

Pozitivní v případě přítomnosti fibrinmonomerů v plazmě, je důkazem aktivace intravaskulárního koagulačního procesu.

Falešně negativní: u afibrinogenémie

Falešně pozitivní: při vysokých koncentracích fibrinogenu, technicky špatném odběru či špatném preanalytickém zpracovnání vzorku a po operacích.

zpět

 
 

velikost písma - A +