Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Elektroforéza sérových proteinů (ELFO)

Úsek laboratoře:

OKB    
Analytická metoda: ELFO agaróza + densitometrie
Jednotka:

arb.j.

Biologický materiál:

sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

  • srážlivá krev
  • zabránit hemolýze
Odběrový materiál:

Srážlivá krev: plast bez úpravy, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka)

nebo separačním gelem (zlatá zátka) 

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 4 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření 1 - 2x týdně, dle počtu vzorků
  • Výsledek do týdne
Referenční meze:

Frakce                 Věk                          Ref. meze (arb. j.)      Ref. meze (g/l)

Albumin              1 den - 110 let         0,535 - 0,665              37,0 - 53,0

α-1-globuliny      1 den - 110 let         0,014 - 0,040              1,4 - 3,4

α-2-globuliny      1 den - 110 let         0,080 - 0,157              4,3 - 9,0

β-globuliny          1 den - 110 let         0,074 - 0,193              5,1 - 11,2

γ-globuliny           1 den - 110 let         0,079 - 0,189              7,5 - 13,5              
Zdroj referenčních mezí:

T. Zima, Laboratoní diagnostika, 2. vydání, Galén, Praha 2009

příbalová informace výrobce elektroforetického systému

Poznámka:

Nevhodné je stanovení z plazmy a z hemolytických vzorků!

Současně se stanovuje i koncentrace celkové bílkoviny v séru.

zpět

 
 

velikost písma - A +