Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Elekroforéza moče (typizace proteinurií)

Úsek laboratoře:

OKB    
Analytická metoda: ELFO H.R. na agarózovém gelu + vizuální hodnocení
Jednotka:

-

Biologický materiál:
 • moč (sbíraná za 24 hodin) (preferováno) nebo
 • moč (jednorázová) - vzorek první ranní moči

Příprava pacienta

před odběrem:

 • vzorek moči o očistě zevního genitálu
 • pokyny pro odběr - viz Laboratorní příručka, Pokyny pro pacienty

Odběr:

 • Sbíraná moč - sběr za 24 hodin, do laboratoře dodat pouze vzorek celkového nasbíraného množství. Dobu sběru (hod) a celkové nasbírané množství (ml) uvést na žádanku.
 • Jednorázová moč - do laboratoře dodat celý objem moči
Odběrový materiál:

Plast bez úprav, kónické dno - žlutá nebo modrá zátka

Skladování před

transportem:

 • Sbíranou moč skladovat na chladném (2 - 8°C) a tmavém místě. Vzorek dodat do laboratoře po ukončení sběru moči.
 • Jednorázovou moč dodat do laboratoře do 2 hodin od odběru

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

 • Vyšetření 1x měsíčně, dle počtu vzorků
 • Výsledky dostupné do 4 týdnů od dodání vzorku do laboratoře
 Referenční meze:
 • fyziologický nález = bez detekce abnormálních proteinů v moči
 • záchyt abnormálních proteinů je slovně popsán s přiřazením k typu proteinurie
  • glomerulární (selektivní/neselektivní)
  • tubulární
  • přechodné fáze či přítomnost abnormálních proteinů
Poznámka:

Současně se stanovuje i koncentrace bílkoviny a albuminu v dodaném vzorku moči!!

zpět

 
 

velikost písma - A +