Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

EBV VCA IgM

Úsek laboratoře: IAL    
Analytická metoda:

chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA),

analyzátor Liaison, DiaSorin

Jednotka: U/ml 
Biologický materiál:

sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

srážlivá krev

Odběrový materiál:

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření:

1 - 2x týdně, dle množství vzorků

Hodnocení:

< 19,9               negativní

20,0 - 39,9       hraniční

> 40,0               pozitivní

Referenční meze: 1 den - 110 let:     negativní
Poznámka:
  • Anti-VCA IgM jsou senzitivním markerem EBV primoinfekce. Vzácně může být pacient v době rozvíjejících se klinických příznaků EBV primoinfekce séronegativní, diagnosu v takovém případě obvykle stanoví opakovaný odběr v odstupu 7 - 14 dní. Anti-VCA IgM se mohou objevit i při reaktivaci infekce, která je u imunokompetentních pacientů obecně považována za klinicky nevýznamnou či málo významnou. Primoinfekci od reaktivace obvykle rozliší zhodnocení celkového profilu anti-EBV protilátek. Falešné pozitivity anti-VCA IgM jsou, u námi používané soupravy, vzácné a obvykle je lze odhalit zhodnocením celkového profilu a hladin anti-EBV protilátek.
  • Výsledek doplňuje slovní hodnocení.

zpět

 
 

velikost písma - A +