Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

EBV VCA IgG

Úsek laboratoře: IAL    
Analytická metoda:

chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA),

analyzátor Liaison, DiaSorin

Jednotka: U/ml 
Biologický materiál:

sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

srážlivá krev

Odběrový materiál:

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření 1 - 2x týdně, dle množství vzorků
  • Výsledky dostupné do 7 - 10 dnů od doručení vzorku do laboratoře

Hodnocení:

< 20,0          negativní

> 20,0          pozitivní

Referenční meze: 1 den - 110 let:       negativní
Poznámka:
  • Anti-VCA IgG jsou markerem kontaktu s EBV (= celoživotní perzistence viru v organismu). Anti-VCA IgG se začínají objevovat ve druhé fázi EBV primoinfekce a dosahují pak poměrně vysokých hodnot. Ještě vyšší hodnoty anti-VCA IgG jsou však přítomny při EBV reaktivaci, která je u imunokompetentních pacientů obecně považována za klinicky nevýznamnou či málo významnou. Setrvale vysoké hladiny anti-VCA IgG (více než cca 750 U/ml) při absenci anti-EBNA IgG bývají přítomny při velmi vzácných maligních formách aktivní chronické EBV infekce u imunokompetentních osob, častěji však takovýto profil bývá pozorován bez jasné klinické závažnosti.

zpět

 
 

velikost písma - A +