Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

EBV EBNA-1 IgG

Úsek laboratoře: IAL    
Analytická metoda:

chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA),

analyzátor Liaison, DiaSorin

Jednotka: U/ml 
Biologický materiál:

sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

srážlivá krev

Odběrový materiál:

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření 1 - 2x týdně, dle množství vzorků
  • Výsledky dostupné do 7 - 10 dnů od dodání vzorku do laboratoře

Hodnocení:

< 4,9                negativní

5,0 - 19,9        hraniční

> 20,0              pozitivní

Referenční meze: 1 den - 110 let:    negativní
Poznámka:
  • Anti-EBNA IgG jsou spolu s anti-VCA IgG markerem kontaktu s EBV (= celoživotní perzistence viru v organismu). Anti-VCA IgG jsou při primoinfekci markerem končící progresivní infekce (přechodu do konvalescentní fáze). To plně neplatí u malých dětí (cca do5 let věku), u kterých se anti-EBNA IgG mohou při primoinfekci objevit již poměrně velmi záhy.
  • Výsledek doplňuje slovní hodnocení.

zpět

 
 

velikost písma - A +