Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

EBV EA IgG

Úsek laboratoře: IAL    
Analytická metoda:

chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA),

analyzátor Liaison, DiaSorin

Jednotka: U/ml
Biologický materiál:

sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

srážlivá krev

Odběrový materiál:

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření 1 - 2x týdně, dle množství vzorků
  • Výsledky dostupné 7 - 10 dní od dodání vzorku do laboratoře

Hodnocení:

negativní / hraniční / pozitivní

Referenční meze: 1 den - 110 let:        negativní
Poznámka:

Indikace vyšetření a interpretace výsledku:

  • anti-EA IgG se při EBV primoinfekci objevují se záhy po anti-VCA IgM a na rozdíl od ostatních IgG protilátek nepřetrávají celoživotně, nýbrž obvykle do 1-2 let po primoinfekce vymizí. Přítomnost anti-EA IgG (zejména vysokých hladin) je tedy markerem probíhající, doznívající nebo nedávné primoinfekce.  Anti-EA IgG se mohou někdy objevit také při reaktivaci viru, v takovém případě ale bývají jejich hladiny obvykle jen nízké a reaktivaci lze od recentní či nedávné primoinfekce rozlišit na základě výše hladin ostatních protilátek.
  • vyšetření si lze vyžádat indikujícím lékařem
  • vyšetření může doordinovat laboratoř při nejasném výsledku vyšetření EBV – o tomto postupu telefonicky informuje žádajícího lékaře.
Vyšetření anti-EA IgG bude laboratoří prováděno v případě, že základní vyšetření EBV (stanovení anti-EBV VCA IgM, VCA IgG, EBNA IgG) neposkytne výsledek umožňující jednoznačně rozlišit primoinfekci x anamnestické protilátky x reaktivaci viru.

zpět

 
 

velikost písma - A +