Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Drogy - screening (moč)

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda:

imunochromatografie

orientační kvalitativní detekce návykových látek a jejich

metabolitů

Jednotka: -
Biologický materiál: moč

Příprava pacienta

před odběrem:

bez speciální přípravy

Odběr:

Moč odebírejte do čisté plastové nebo skleněné nádobky.

Odběrový materiál:

Plast bez úprav, kónické dno - (žlutá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

uchovávat při 2 - 8°C

doba stability se liší u jednotlivých analytů

doporučujeme vzorek dodat do laboratoře do nejdříve od odběru (30 min - 2 hodiny)

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně 
  • Výsledek STATIM: 60 minut
                            rutina: do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře
Hodnocení: suspektně negativní / suspektně pozitivní

Referenční meze:

1 den - 110 let: suspektně negativní

 

Analyt                                          Cut-off

Amfetamin                                 1000 ng/ml

Barbituráty                                  300 ng /ml

Benzodiazepiny                         300 ng/ml

Kokain                                         300 ng/ml

MDMA (Extáze)                           500 ng/ml

Metamfetamin                            1000 ng/ml

Metadon                                      300 ng/ml

Opiáty/morfin                              300 ng/ml

Tricyklická antidepresiva          1000 ng/ml

THC (marihuana, konopí)        50 ng/ml

Poznámka:

Testy poskytují pouze orientační informaci, výsledek nelze

použít pro forenzní účely. Případnou pozitivitu v případě potřeby

ověřte specifickou analýzou.

Nejbližší toxikologické laboratoře:

  • Oddělení klinické a soudní toxikologie, Krajská nemocnice Liberec
  • Úsek klinické a forenzní toxikologie, ÚKBD, FN Hradec Králové
  • Toxikologická laboratoř, Oddělní soudního lékařství, Pardubická

       krajská nemocnice

zpět

 
 

velikost písma - A +