Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Draslík, kalium (K) (sérum, plazma)

Úsek laboratoře: OKB    Akreditováno
Analytická metoda: ISE s ředěním
Jednotka: mmol/l  
Biologický materiál:
  • plazma (Li-heparin)
  • sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná, odběr vhodný ráno nalačno

Odběr:

  • nesrážlivá krev (STATIM), srážlivá krev
  • zabránit hemolýze
  • venostázu omezit na dobu max. 1 minuty
Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s heparinem lithným (zelená zátka)

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál musí být dodán do laboratoře do 3 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 60 minut
                            rutina: do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

1 - 2 dny:                  5,0 - 7,7

2 dny - 1 týden:        3,2 - 6,8

1 týden - 1 rok:        3,8 - 6,0

1 rok - 110 let:         3,6 - 5,0

Zdroj referenčních mezí: T. Zima, Laboratorní diagnostika, 2. vydání, Galén, Praha 2009
Poznámka:

Interferuje hemolýza.

Správnost hodnoty závisí na kvalitě odběru krve, venostázu omezit na max. dobu 1 minuty.

Stabilita analytu v plné krvi je 3 hodiny.

Vzorek musí být centrifugován a odděleno sérum/plazma od erytrocytů do 3 hodin od odběru.

Ze séra/plazmy lze doordinovat do 8 hodin od odběru. 

zpět

 
 

velikost písma - A +