Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Digoxin

Úsek laboratoře:

IAL   
Analytická metoda: imunoturbidimetrie
Jednotka:       μg/l
Biologický materiál:

sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

Srážlivá krev

Odběrový materiál:

Srážlivá krev: plast bez úpravy, plast s akcelerátorem (červená zátka)

nebo s akcelerátorem srážení (zlatá zátka) 

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 4 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 60 minut
                            rutina: do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře
Referenční meze:

Terapeutická hladina:

1 den – 15 let:          1,1 - 1,7

15 - 110 let:              1,0 - 2,0

 

Hranice toxicity: nad 2,0 μg/l

Zdroj referenčních mezí: příbalový leták výrobce reagencie
Poznámka: Nelze stanovit z plazmy! 

zpět

 
 

velikost písma - A +