Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Diferenciální rozpočet leukocytů

Úsek laboratoře: HTO
Analytická metoda:
  • impedanční + optická metoda (automatický hematologický analyzátor)
  • mikroskopie
Jednotka:

poměr z celkového počtu leukocytů

Biologický materiál:

plazma (K3EDTA)

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná, odběr vhodný ráno nalačno

Odběr:

  • nesrážlivá krev
  • zachovat poměr mezi krví a protisrážlivým činidlem
Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s K3EDTA (fialová zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být zpracován do 5 hodin od odběru

viz Doporučení ČHS ČLS JEP, 2012

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření STATIM (pouze na analyzátoru) i rutina 24 hodin denně
  • Výsledek STATIM: 120 minut (platí pouze pro diferenciální rozpočet z analyzátoru)
                         rutina + diferenciál mikroskopicky: 8 hodin

Referenční meze:

viz TABULKA

Zdroj referenčních mezí:

Doporučení ČHS ČLS JEP, 2015

Hrodek O., Vavřinec J., Pediatrie, Galén, 2002

Poznámka: 

Lze doordinovat do 4 hodin od odběru!

Stanovuje se na automatickém analyzátoru nebo mikroskopicky.

Při automatickém stanovení jsou leukocyty rozděleny do 5 zralých populací - neutrofily, lymfocyty, monocyty, eozinofily a bazofily. V případě patologických hodnot v hodnocení automatickým analyzátorem nebo na žádost lékaře je proveden panopticky barvený nátěr a mikroskopické hodnocení diferenciálního rozpočtu leukocytů.

Při mikroskopickém hodnocení (počítáno na 100 leukocytů) mohou být nalezeny i mladší vývojové formy a hodnotí se také změny jednotlivých buněčných populací.

zpět

 
 

velikost písma - A +