Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Dialyzát - počet elementů

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda: mikroskopicky
Jednotka: počet elementů x 10 000
Biologický materiál: peritoneální dialyzát

Příprava pacienta

před odběrem:

bez speciální přípravy

Odběr:

-

Odběrový materiál:

plast bez úprav (červená zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře ihned po odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření denně 24 hodin
  • Výsledky dostupné do 8 hodin od dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

1 den - 110 let:   erytrocyty        0

                              leukocyty        do 10 (x 104)

zpět

 
 

velikost písma - A +