Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

CMV IgM

Úsek laboratoře: IAL    
Analytická metoda:

chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA),

analyzátor Liaison, DiaSorin

Jednotka: U/ml 
Biologický materiál:

sérum

Příprava pacienta

před odběrem:

není nutná

Odběr:

srážlivá krev

Odběrový materiál:

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Skladování před

transportem/stabilita:

15 - 25°C

materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru

viz Encyklopedie laboratorní medicíny - preanalytika

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

  • Vyšetření 1 - 2x týdně, dle množství vzorků
  • Výsledky dostupné do 7 - 10 dnů od dodání vzorku do laboratoře

Hodnocení:

< 17,9               negativní

18,0 - 21,9       hraniční

> 22,0               pozitivní

Referenční meze: 1 den - 110 let:       negativní
Poznámka:
  • anti-CMV IgM jsou markerem aktivní infekce CMV. V průběhu CMV primoinfekce mohou být přítomny společně s IgG, při reaktivaci infekce (která je u imunokompetentních pacientů obecně považována za klinicky nevýznamnou nebo málo významnou) jsou IgG přítomny téměř vždy. Rozlišit, zda-li se jedná o primoinfekci nebo reaktivaci viru, může stanovení avidity IgG protilátek.
  • Výsledek doplňuje slovní hodnocení.

zpět

 
 

velikost písma - A +