Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Oddělení klinické biochemie > Seznam vyšetření

Clearence kreatininu, glomerulární filtrace

Úsek laboratoře: OKB    
Analytická metoda:
 • fotometrie enzymaticky (sérum, plazma)
 • fotometrie Jaffé (moč)
 • odhad GF dle MDRD (s_kreatinin, věk, pohlaví, rasa)
 • odhad GF dle Schwartze (s_kreatinin, výšku; pro děti do 15 let)
Jednotka: ml/s/1,73 m2  
Biologický materiál:
 • plazma (Li-heparin)
 • sérum
 • moč (sbíraná za 24 hodin)

Příprava pacienta

před odběrem:

 • vadí zvýšená fyzická námaha a strava s vyšším obsahem živočišných bílkovin 
 • sběr moči - viz Laboratorní příručka, Pokyny pro pacienty

Odběr:

 • nesrážlivá krev (STATIM), srážlivá krev - odběr na konci sběrného období
 • sbíraná moč - sběr za 24 hodin, do laboratoře dodat pouze vzorek celkového nasbíraného množství. Dobu sběru (hod) a celkové nasbírané množství (ml) uvést na žádanku.
Odběrový materiál:

Nesrážlivá krev: plast s heparinem lithným (zelená zátka)

Srážlivá krev: plast bez úprav, plast s akcelerátorem srážení (červená zátka) nebo

separačním gelem (zlatá zátka)

Moč: plast bez úprav, kónické dno - (žlutá nebo modrá zátka)

Skladování před

transportem:

 • krev: do 20°C, materiál by měl být dodán do laboratoře do 2 hodin od odběru
 • moč: během sběru skladovat na chladném a tmavém místě

Časová dostupnost

vyšetření/výsledku:

 • Vyšetření denně 24 hodin
 • Výsledky dostupné v den dodání vzorku do laboratoře

Referenční meze:

 viz TABULKA

Poznámka:

Na žádanku uvést: přesný objem nasbírané moči (ml), přesnou dobu sběru, výšku a hmotnost pacienta (korekce na tělesný povrch)

zpět

 
 

velikost písma - A +